13.12.2023

Kemian abien vierailu Kuusakosken tehtaalle 12.12.2023 

Menimme kemian abikurssilla iltapäiväksi vierailulle Kuusakoskelle. Kuusakoski Oy Group on suomalainen yritys, jossa erityisesti kierrätetään metalleja, esimerkiksi romuautoista ja kodinkoneista. Kierrätysprosessissa ja näytteiden analysoinnissa kemia on keskeisessä roolissa. Vierailulla tapasimme laboratoriopäällikön ja tutkimus- ja kehitysinsinöörin, saimme nauttia joulutorttu- ja kahvitarjoiluista ja pääsimme tehdaskierrokselle.  

Vierailukohteemme faktat yhdellä sivulla.
Kahvittelua.

Saimme ensin kuulla Maria Lehtisen esitelmän Kuusakosken kemian laboratorion laitteistosta. Maria Lehtinen työskentelee Kuusakoskella laboratoriopäällikkönä. Hän myös esitteli meille, miten eri laitteet toimivat ja mitä niillä tehdään. Esitelmässä tuli esille myös uusia laitteita, mistä emme olleet ikinä kuulleetkaan. Kuitenkin jotkut kuulostivat tutuilta, esimerkiksi elektroforeesilaite, jonka parissa biologian tunnilla teimme työtä. Esittely oli mielenkiintoinen, sillä se oli melko yksityiskohtainen.  

Koko Kuusakosken vierailu oli antoisa ja mielenkiintoinen. Saimme paljon uutta tietoa metalleista ja niiden kierrätysprosessista. Oli mukava saada esimerkki, mihin voi työllistyä kemian tekniikan alalla, sillä tutkimus-ja kehitysinsinööri Waltteri Leskinen oli sieltä itse valmistunut. Ulkoilmakierros oli erityisen kiinnostava. 

Turvavarusteet viimeisen päälle mitoitettuna.

Luokassa käytyjen esittelyjen jälkeen siirryimme pihalle katsomaan itse kierrätysprosessia. Ensin näimme autokasoja, jotka menisivät murskaimeen. Murskain ei juuri siihen aikaan ollut valitettavasti käynnissä. Esittelijä kuitenkin kertoi meille, että se pystyy tuhoamaan noin 50 autoa tunnissa. Murskaimesta tulee ulos noin päänkokoista palasta. Jokaisessa työvaiheessa yritetään erottaa kaikki arvokas autoista. Jo ennen murskausta poistetaan moottori ja vanteet ja muut puhtaampaa metallia sisältävät osat. Murskauksen jälkeen taas poistetaan magneeteilla kaikki magneettinen. Jäljelle jäänyt aines käsitellään vielä uudestaan useilla erilaisilla menetelmillä, kuten väriin perustuvalle laser-tunnistamisella, tiheyteen perustuvilla kellutus- tai täristysmenetelmillä tai ihan vain käsin erottelemalla. Lopulta autot ja muu jäte jakaantuvat hienojakoisiin kasoihin magneettisia metalleja, kuparia, alumiinia ja polttokelpoista jätettä. 

Ulkoilmakierroksella.
Alumiinisulaton lopputuotteena saadaan alumiiniharkkoja uusiokäyttöön.

Kommentit (0)

Etusivu