Terveydenhoitaja

Päivitetty: 12.9.2023

Terveydenhoitaja Mira Taskinen, 050 594 5578, mira.taskinen@paijatha.fi

Terveydenhoitaja on tavattavissa lukiolla torstaisin ja perjantaisin: avoin vastaanotto klo 11–12, muutoin ajanvarauksella, huone 3C13. Muina aikoina terveydenhoitajan tavoittaa puhelimitse, sähköpostilla tai Wilman kautta.

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden hyvinvointia, tukea opiskeluterveyttä ja tulevaa työkykyä sekä lisätä opiskelijoiden tietoja ja taitoja oman terveyden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Tarkoituksena on tukea opiskeluyhteisöjen toimivuutta hyvässä yhteistyössä hyvinvoinnin edistämiseksi.

Terveydenhoitajan puoleen voi kääntyä, jos haluat keskustella terveydentilaan, rokotuksiin, ihmissuhteisiin, raskaudenehkäisyyn, päihde- ja mielenterveysasioihin sekä muihin terveyteen liittyvissä asioissa. Opiskeluterveydenhuollossa asioita käsitellään luottamuksellisesti. Terveydenhoitaja toimii myös osana lukion opiskeluhuoltotyöryhmää.

Terveydenhoitajan tarkastus on ensimmäisen ja lääkärintarkastus toisen lukuvuoden aikana. Lakisääteiset kutsuntaikäisten terveystarkastukset suoritetaan opiskelijoille 2.opiskeluvuoden lääkärintarkastuksen yhteydessä. Muille opiskelijoille terveystarkastus tehdään tarvittaessa. Opiskeluterveydenhuollon lääkärin vastaanotolle opiskelija voi hakeutua terveydenhoitajan kautta.

Kuraattori Taru Aroalho, 044 769 4395, taru.aroalho@paijatha.fi

Kuraattori on lukiolla tavattavissa maanantaisin. Yhteydenotot ja ajanvaraukset voi tehdä puhelimitse tai Wilmalla. Kuraattori on lukiossa toimiva sosiaalityön ammattilainen, jonka tehtävänä on opiskelijan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen. Kuraattorin kanssa voit keskustella sosiaalisiin suhteisiin liittyvistä asioista (mm. seurustelu, kaverisuhteet ja suhteet perheenjäsenten kanssa), erilaisista elämänmuutoksista (mm. kriisit ja itsenäistyminen) sekä silloin, kun opiskelu ei motivoi tai pohdit opintojen keskeyttämistä. Kuraattori neuvoo myös opintososiaalisissa asioissa, kuten opintotuen ja koulumatkatuen hakemisessa sekä kirjoittaa opiskelutodistuksen opintotukihakemusta varten. Kuraattorin kanssa käydyt keskustelut ovat va­paa­eh­toi­sia ja luot­ta­muk­sel­li­sia.

Erityisopettaja Petra Ylönen, 044 769 4115petra.ylonen@edu.heinola.fi

Erityisopettaja läsnä lukiolla keskiviikkoisin klo 11.30 alkaen opiskeluhuollon huoneessa 3C13 ja torstaisin klo 13.30 alkaen hiljaisen työn tilassa 3C20. Tavoitettavissa kuitenkin pitkin viikkoa Wilmalla, sähköpostite tai puhelimella, tapaamisajoissa jouston varaa. 

Erityisopettaja auttaa lukiolaisia tutustumaan oppimisen taitoihin eli tekniikoihin ja keinoihin, joilla opiskelu sujuu taitavammin sekä selvittää mahdollista tuen tarvetta ja pohtii tukimuotoja yhdessä opiskelijan, opettajien ja huoltajien kanssa. Erityisopettaja antaa tarvittaessa opintoihin yksilö- ja ryhmätukea tai on tunneilla apuna. Erityisopettaja järjestää lukion ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille lukiseulan. Seulan avulla löydetään ne opiskelijat, joiden lukemisen ja kirjoittamisen taitoja on syytä tarkemmin arvioida. Osa opiskelijoista saa seulan perusteella kutsun yksilötesteihin, jotkut saavat seulan perusteella henkilökohtaista ohjausta taitoihinsa. Erityisopettaja tekee tarvittavia lausuntoja ylioppilastutkintolautakuntaan erityisjärjestelyiden hakemista varten mm. lukivaikeuden tai vieraskielisyyden vuoksi

Psykiatrinen sairaanhoitaja Jaana Valtonen, 044 077 3068, jaana.valtonen@paijatha.fi

Psykiatrisen sairaanhoitajan työ lukiolla on ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä. Sairaanhoitajan tehtävänä on tarjota välitön apu kriisitilanteissa ja tunne-elämän häiriöissä. Hoitaja ohjaa, neuvoo ja hoitaa nuoria mielenterveyteen liittyvissä asioissa yhdessä, nuoren ja hänen lähipiirinsä kanssa, tarvittaessa yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa. Vastaanotolle hakeutumisen syynä voi olla esim. ahdistus, alakuloisuus, jaksamisen haasteet ja akuutit kriisitilanteet nuoren elämässä. Tapaamisissa arvioidaan avun ja hoidon tarvetta, ja tarvittaessa ohjataan nuori muun avun tai hoidon piiriin.

Yhteydenotot voivat tulla vanhemmilta, opettajalta, kouluterveydenhuollosta tai muulta opiskelijahuoltoryhmältä. Opiskelija voi hakeutua vastaanotolle myös itse. Tapaamiset ovat luottamuksellisia.

Psykiatrisen sairaanhoitajan tavoittaa parhaiten Wilman kautta tai soittamalla.

Psykologi Niko Nuutinen044 482 6797, niko.nuutinen@paijatha.fi

Tavattavissa ajanvarauksella. Koulu- ja opiskeluhuollon psykologit toimivat yhteistyössä oppilaiden, perheen ja koulun kanssa tavoitteena lasten ja nuorten henkisen hyvinvoinnin ja koulunkäynnin edistäminen. Psykologit tarjoavat tukea ja ohjausta mm. koulunkäyntiin ja oppimiseen sekä mielenterveyteen ja psyykkiseen hyvinvointiin liittyvissä ongelmissa.

Etusivu