media-alan studio kuvausvälineineen ja vihreä kangas taustalla

Media-alan opinnot

Päivitetty: 19.1.2023

MEDIA-ALAN OPINNOT YHTEISTYÖSSÄ KOULUTUSKESKUS SALPAUKSEN KANSSA

Lukio-opintojen aikana on mahdollista opiskella kaksi media-alan tutkinnon osaa; Media-alalla toimiminen ja Audiovisuaalinen tuotanto. Lukuvuonna 2023-24 on tarjolla Media-alalla toimiminen. Tutkinnon osat tarjotaan vuorovuosina.

Media-alalla toimiminen 15 osp

Media-alalla toimitaan graafisen-, teksti-, valokuva- ja videotuotannon työtehtävissä. Opiskelutapa on yhdistelmä lähiopetusta käytännön työtilanteissa, sekä itsenäisesti tai pienryhmässä toteutettavia mediaprojekteja. Opinnot sisältävät mm. video- ja valokuvaamista, graafista suunnittelua, sekä kirjoittamista eri verkko- ja sosiaalisen median julkaisuihin. Opinnoissa korostuvat sekä tekniset että ilmaisulliset taidot ja media-alan yleissivistys.

Opiskeltuasi opintokokonaisuuteen kuuluvat lukion opintojaksot mediaopintojen lisäksi, saat erillisen todistuksen ammatillisen tutkinnonosan suorittamisesta (15 osp)

Opinnot Salpauksessa henkilökohtaistetaan opiskelijan taitotason mukaisesti. Opintokokonaisuuden valitseminen ei vaadi ennakko-osaamista, mutta alan harrastuneisuus ja kiinnostus alaan on eduksi.

Tutkinnon osan opintoihin sisältyy myös lukio-opintoja.

Etusivu