Päivitetty: 3.2.2023

Musiikkilinjalle voivat hakea kaikki musiikkiharrastuksesta kiinnostuneet. Edeltäviä musiikkiopintoja ei vaadita. Heinolan lukiossa on erinomaiset puitteet monipuoliseen musiikin opiskeluun ja erilaisten produktioiden tekemiseen. Musiikkilinjan opiskelijat saavat koko lukioajan maksutonta yksityisopetusta valitsemassaan soittimessa tai laulussa. Soitin- ja lauluopinnot toteutetaan yhteistyössä Heinolan musiikkiopiston kanssa musiikkiopiston opetussuunnitelman mukaisesti. Musiikkiopiston oppimäärään kuuluvan yhteismusisoinnin voi suorittaa joko lukion bändeissä tai kuorossa tai musiikkiopiston eri kokoonpanoissa. Musiikkiopiston opinnoista opiskelija voi halutessaan saada myös erillisen todistuksen.

Musiikkilinjalle haetaan yhteishaussa. Pääsykoetta linjalle ei ole ja pääsyvaatimukset ovat samat kuin Heinolan lukion yleiset pääsyvaatimukset. Hakijan tulee toimittaa lukiolle tiedot soitinvalinnastaan sekä mahdollisista aiemmista musiikkiopinnoista. Tiedot toimitetaan lukion ainevalintalomakkeen yhteydessä.

Etusivu