ainevalinnat

Päivitetty: 15.2.2024

Oheisessa taulukossa on suositus eri oppiaineiden kurssien ajoittamisesta kolmen lukiovuoden ajalle. Taulukossa on myös suositus ylioppilaskokeiden ajoittamisesta.

Etusivu