ainevalinnat

Päivitetty: 19.12.2022

Oheisessa taulukossa on suositus eri oppiaineiden kurssien ajoittamisesta kolmen lukiovuoden ajalle. Taulukossa on myös suositus ylioppilaskokeiden ajoittamisesta.

Etusivu