Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaus Heinolan lukiossa

Lukiossa opinto-ohjausta annetaan sekä ryhmämuotoisessa ohjauksessa, että henkilökohtaisissa keskusteluissa. Voit varata ajan opinto-ohjaajalle aina kun haluat keskustella opintoihisi liittyvistä asioista. Opintojen suunnittelu, itsetuntemuksen kehittäminen, ammattien ja työelämän tuntemus sekä erilaiset koulutusväylät ovat ohjauksen keskeisiä sisältöjä.

Opinto-ohjaaja ohjaa ja auttaa sinua

  • kun herää kysymyksiä esimerkiksi ainevalinnoista hakiessasi lukio-opintoihin
  • opiskelusuunnitelman laatimisessa
  • kurssivalinnoissa lukio-opintojen aikana
  • yo-tutkintoon liittyvissä asioissa yhdessä aineenopettajien kanssa
  • jatko-opintojen suunnittelussa
  • opiskeluun liittyvissä vaikeuksissa yhteistyössä opiskeluhuoltohenkilöstön kanssa

Lukion opiskelijoilla on kaksi pakollista opinto-ohjauksen kurssia; OP01 Minä opiskelijana sekä OP02 Jatko-opinnot ja työelämä. OP01 kurssi on osa 1. vuoden opintoja, OP02 kurssi on hajautettu 2. ja 3. opiskeluvuodelle

Lisäksi lukiolain mukaan lukiokoulutuksen oppimäärän suorittaneella henkilöllä, joka ei ole saanut jatko-opiskelupaikkaa tutkintoon johtavassa koulutuksessa, on oikeus saada opintoihin hakeutumiseen ja urasuunnitelmiin liittyvää ohjausta oppimäärän suorittamisvuotta seuraavan vuoden aikana. Ohjauksesta vastaa koulutuksen järjestäjä, jonka oppilaitoksessa oppimäärä on suoritettu.

Lukion opinto-ohjaajana toimii Arja Tuusjärvi-Eloranta

arja.tuusjarvi-eloranta@edu.heinola.fi

044 797 7030