Opiskeluhuolto

Terveydenhoitaja Mira Taskinen, 050 594 5578, mira.taskinen@heinola.fi

Terveydenhoitaja on tavattavissa lukiolla maanantaisin ja torstaisin klo 8–14. Terveydenhoitajalla on myös avovastaanottoaika (klo 10.30-11.30), jolloin opiskelijat voivat asioida akuuteissa asioissa ilman ajanvarausta. Muina aikoina terveydenhoitajan tavoittaa puhelimitse, sähköpostilla tai Wilman kautta.

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden hyvinvointia, tukea opiskeluterveyttä ja tulevaa työkykyä sekä lisätä opiskelijoiden tietoja ja taitoja oman terveyden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Tarkoituksena on tukea opiskeluyhteisöjen toimivuutta hyvässä yhteistyössä hyvinvoinnin edistämiseksi.

Terveydenhoitajan puoleen voi kääntyä, jos haluat keskustella terveydentilaan, rokotuksiin, ihmissuhteisiin, raskaudenehkäisyyn, päihde- ja mielenterveysasioihin sekä muihin terveyteen liittyvissä asioissa. Opiskeluterveydenhuollossa asioita käsitellään luottamuksellisesti. Terveydenhoitaja toimii myös osana lukion opiskeluhuoltotyöryhmää.

Terveydenhoitajan tarkastus on ensimmäisen ja lääkärintarkastus toisen lukuvuoden aikana. Lakisääteiset kutsuntaikäisten terveystarkastukset suoritetaan opiskelijoille 2.opiskeluvuoden lääkärintarkastuksen yhteydessä. Muille opiskelijoille terveystarkastus tehdään tarvittaessa. Opiskeluterveydenhuollon lääkärin vastaanotolle opiskelija voi hakeutua terveydenhoitajan kautta.

Kuraattori Miia Salonen, 044 797 6981, miia.salonen@heinola.fi

Kuraattori on lukiolla tavattavissa perjantaisin. Yhteydenotot ja ajanvaraukset voi tehdä puhelimitse tai Wilmalla. Kuraattori on lukiossa toimiva sosiaalityön ammattilainen, jonka tehtävänä on opiskelijan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen. Kuraattorin kanssa voit keskustella sosiaalisiin suhteisiin liittyvistä asioista (mm. seurustelu, kaverisuhteet ja suhteet perheenjäsenten kanssa), erilaisista elämänmuutoksista (mm. kriisit ja itsenäistyminen) sekä silloin, kun opiskelu ei motivoi tai pohdit opintojen keskeyttämistä. Kuraattori neuvoo myös opintososiaalisissa asioissa, kuten opintotuen ja koulumatkatuen hakemisessa sekä kirjoittaa opiskelutodistuksen opintotukihakemusta varten. Kuraattorin kanssa käydyt keskustelut ovat va­paa­eh­toi­sia ja luot­ta­muk­sel­li­sia.

Erityisopettaja Petra Ylönen, 044-7694115, petra.ylonen@edu.heinola.fi

Yhteydenotot ja ajanvaraukset voi tehdä Wilmalla, sähköpostitse tai puhelimella. Erityisopettaja lukiolla keskiviikkoiltapäivisin n. 12.15-15.45 sekä torstaiaamuisin 8.00-10.30. Työhuone sijaitsee hallintorakennuksella, jonne voi tulla myös ilman ajanvarausta käymään.

Erityisopettaja järjestää lukion ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille lukiseulan. Lukiseulan avulla erityisopettaja löytää ne opiskelijat, joiden lukemisen ja kirjoittamisen taitoja on syytä tarkemmin arvioida. Osa opiskelijoista saa seulan perusteella kutsun yksilötesteihin, jotkut saavat seulan perusteella henkilökohtaista ohjausta taitoihinsa. 

Erityisopettaja tekee tarvittavia lausuntoja ylioppilastutkintolautakuntaan erityisjärjestelyiden hakemista varten mm. lukivaikeuden tai vieraskielisyyden vuoksi. Hän myös auttaa lukiolaisia tutustumaan oppimisen taitoihin eli tekniikoihin ja keinoihin, joilla opiskelu sujuu taitavammin sekä selvittää mahdollista tuen tarvetta ja pohtii tukimuotoja yhdessä opiskelijan ja opettajien kanssa. Erityisopettaja antaa tarvittaessa opintoihin yksilö- ja ryhmätukea tai on tunneilla apuna.

Psykiatrinen sairaanhoitaja Jaana Valtonen, 044 769 4396, jaana.valtonen@heinola.fi

Psykiatrisen sairaanhoitajan työ lukiolla on ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä. Sairaanhoitajan tehtävänä on tarjota välitön apu kriisitilanteissa ja tunne-elämän häiriöissä. Hoitaja ohjaa, neuvoo ja hoitaa nuoria mielenterveyteen liittyvissä asioissa yhdessä, nuoren ja hänen lähipiirinsä kanssa, tarvittaessa yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa. Vastaanotolle hakeutumisen syynä voi olla esim. ahdistus, alakuloisuus, jaksamisen haasteet ja akuutit kriisitilanteet nuoren elämässä. Tapaamisissa arvioidaan avun ja hoidon tarvetta, ja tarvittaessa ohjataan nuori muun avun tai hoidon piiriin.

Yhteydenotot voivat tulla vanhemmilta, opettajalta, kouluterveydenhuollosta tai muulta opiskelijahuoltoryhmältä. Opiskelija voi hakeutua vastaanotolle myös itse. Tapaamiset ovat luottamuksellisia.

Psykiatrisen sairaanhoitajan tavoittaa parhaiten Wilman kautta tai soittamalla.

Koulupsykologi Kirsi-Maria Ahonen, 044 735 0022,
kirsi-maria.ahonen@heinola.fi 

Koulupsykologin tavoitteena on edistää lukiolaisten hyvinvointia. Hän on tavattavissa lukiolla tiistaisin (sovittaessa muuna päivänä, eri toimipisteellä). Ajan voi varata puhelimitse tai wilman kautta. Koulupsykologin kanssa voi käydä keskustelemassa omaan elämään liittyen mm. jaksamisesta, tunne-elämästä ja mielialasta tai oppimisesta.

Koulupsykologi voi myös kutsuttaessa osallistua palavereihin opiskelijan asioissa tai tehdä yhteistyötä kuraattorin, terveydenhoitajan tai psyykkarin työparina. Koulupsykologi tekee mielellään yhteistyötä myös koulun henkilökunnan kanssa. Yksittäisen opiskelijan asioita käsitellään vain opiskelijan luvalla. Keskustelut ovat luottamuksellisia.