Päivitetty: 19.12.2022

Säännöt ovat voimassa koulun alueella ja koulun järjestämissä tapahtumissa. Sääntöjen rikkomisesta voidaan rangaista lukiolain nojalla. Koulussa noudatetaan hyviä tapoja ja Suomen lakia.

1. Noudata rehtorin, opettajien ja muun henkilökunnan antamia ohjeita.

2. Seuraa koulun tiedotusväyliä (erityisesti Wilma) päivittäin.

3. Oppitunneille ja muihin koulun tilaisuuksiin on tultava ajoissa. Myöhästynyt opiskelija ei välttämättä pääse oppitunnille tai muuhun tilaisuuteen. Koulun tapahtumiin, kuten ryhmänohjaukset, juhlat, esittelytilaisuudet, on osallistuttava lukujärjestyksestä riippumatta.

4. Edistä työrauhaa.

5. Jokaisella on oikeus fyysiseen ja henkiseen koskemattomuuteen.

6. Huolehdi ympäristön siisteydestä ja turvallisuudesta sekä käsittele omaa ja muiden omaisuutta huolellisesti.

7. Ajoneuvot pysäköidään niille osoitettuihin paikkoihin.

8. Älylaitteiden käyttö oppitunneilla on sallittu ainoastaan opettajan antamien ohjeiden mukaan.

9. Tupakointi sekä päihteiden hallussapito ja käyttö on kielletty.

10. Vilppiin (esim. plagiointi) syyllistyneen opiskelijan tuotos voidaan jättää arvioimatta ja kurssin suoritus voidaan keskeyttää.

Etusivu