Opinto-ohjaus

Päivitetty: 13.1.2023

Opinto-ohjaus Heinolan lukiossa

Lukiossa opinto-ohjausta annetaan sekä ryhmämuotoisessa ohjauksessa, että henkilökohtaisissa keskusteluissa. Voit varata ajan opinto-ohjaajalle aina kun haluat keskustella opintoihisi liittyvistä asioista. Opintojen suunnittelu, itsetuntemuksen kehittäminen, ammattien ja työelämän tuntemus sekä erilaiset koulutusväylät ovat ohjauksen keskeisiä sisältöjä.

Opinto-ohjaaja ohjaa ja auttaa sinua

  • kun herää kysymyksiä esimerkiksi ainevalinnoista hakiessasi lukio-opintoihin
  • opiskelusuunnitelman laatimisessa
  • valinnoissa lukio-opintojen aikana
  • yo-tutkintoon liittyvissä asioissa yhdessä aineenopettajien kanssa
  • jatko-opintojen suunnittelussa
  • opiskeluun liittyvissä vaikeuksissa yhteistyössä opiskeluhuoltohenkilöstön kanssa

Lukion opiskelijoilla on kaksi pakollista opinto-ohjauksen opintojaksoa; OP01 Minä opiskelijana sekä OP02 Jatko-opinnot, työelämä ja tulevaisuus. OP01 opiskellaan 1. opiskeluvuonna ja OP02 toisena opiskeluvuonna.

Lisäksi lukiolain mukaan lukiokoulutuksen oppimäärän suorittaneella henkilöllä, joka ei ole saanut jatko-opiskelupaikkaa tutkintoon johtavassa koulutuksessa, on oikeus saada opintoihin hakeutumiseen ja urasuunnitelmiin liittyvää ohjausta oppimäärän suorittamisvuotta seuraavan vuoden aikana. Ohjauksesta vastaa koulutuksen järjestäjä, jonka oppilaitoksessa oppimäärä on suoritettu.

Etusivu