poissaolo

Päivitetty: 19.1.2023

Lukio-opinnoissa menestyminen edellyttää aktiivista osallistumista lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen. Lukiolain mukaan opiskelijalla on myös velvollisuus osallistua opetukseen, jollei hänen poissaololleen ole perusteltua syytä. Jos opiskelijan tiedoista ja taidoista ei saada riittävästi näyttöä esimerkiksi tekemättömien tehtävien tai selvittämättömien/luvattomien poissaolojen vuoksi, kurssi voidaan jättää kokonaan arvioimatta. Myös luvallisten poissaolojen vaikutuksesta opiskeluun tulee keskustella opettajan kanssa. Kaikki poissaolot merkitään Wilmaan.

Alle 18- vuotiaan opiskelijan poissolot selvittää huoltaja.

Poissaolojen merkitseminenReakSpeaker Kuuntele kuvake

Opiskelijan lomahakemusReakSpeaker Kuuntele kuvake

Etusivu