henkilökunta

Päivitetty: 10.8.2023

Rehtori
Johannes Rinkinen
044 797 6869
johannes.rinkinen@heinola.fi

Palvelusihteeri
Aija Taavila
044 587 1480
aija.taavila@heinola.fi

Apulaisrehtori
Kalle Kytölä
044 797 7031
kalle.kytola@edu.heinola.fi

Opinto-ohjaaja
Arja Tuusjärvi-Eloranta
044 797 7030
arja.tuusjarvi-eloranta@edu.heinola.fi

IT-asiat
Mikko Lehtonen
044 769 4202
mikko.lehtonen@edu.heinola.fi

Urheilukoordinaattori
Petri Kaukanen
044 797 7041
petri.kaukanen@edu.heinola.fi

Opiskeluhuollon henkilökunta

Opettajat

Hämäläinen Topi, matematiikka

Härkönen-Laine Heidi, äidinkieli ja kirjallisuus

Kaukanen Petri, liikunta, urheilulinjan vastaava

Kotilainen Vesa, kuvataide

Kytölä Kalle, apulaisrehtori, biologia, maantiede, terveystieto

Lehtonen Mikko, matematiikka, tietotekniikka

Paasonen Henna, ortodoksiuskonto

Peltomäki Elina, kemia, matematiikka

Pirttimaa Vesa, psykologia, uskonto, filosofia

Repo Timo, ruotsi, englanti

Rinkinen Johannes, rehtori, musiikki, musiikkilinjan vastaava

Rinkinen Riikka, musiikki

Romunen Antti, filosofia, historia, uskonto, elämänkatsomustieto

Saareks Tiina, liikunta

Sihvonen Pilvi, fysiikka, matematiikka

Silén Arto, englanti, ruotsi

Suojoki-Saarinen Sirpa, terveystieto

Tukio Riitta, ruotsi

Tuusjärvi-Eloranta Arja, opinto-ohjaus

Valerón Salla, espanja, ranska

Viinikainen Taru, äidinkieli ja kirjallisuus

Vuorio Ari, historia, yhteiskuntaoppi

Ylönen Petra, erityisopettaja

Zykova Olga, venäjä

Sähköposti
etunimi.sukunimi@edu.heinola.fi

Etusivu